Reparació de la xarxa número 1, carrer Sant Pasqual

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_SantPascual

L’Ajuntament de Xàtiva ha dut a terme les obres de reparació de la xarxa número 1 d’aigua potable al carrer Sant Pasqual i al carrer Pujada de Bixquert. La intervenció va comptar amb un pressupost de 119.000 euros dels quals 62.600 euros van a càrrec de la subvenció inclosa al Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021 mentre que la resta (56.465,39 euros), són a càrrec del pressupost municipal.

La intervenció ha millorat el rendiment volumètric d’aquest sector d’aigua potable de la ciutat minimitzant el consum no registrat i adequant els materials de les canalitzacions a la normativa vigent. L’actuació va consistir en l’execució d’una conducció de fosa dúctil per calçada i voreres de la zona d’actuació, amb un traçat sensiblement paral·lel a la conducció actual, realitzant les connexions pertinents de les aigües de la xarxa de distribució. Així mateix, també es va procedir a la substitució de les escomeses existents, incrementant el nombre de vàlvules de seccionament en el tram afectat.

×

Si vols estar connectat només has de seguir els següents passos:

1. Agrega a la teua llista de contactes el número 617 999 157

2. Envia un missatge de Whatsapp amb la paraula ALTA Nom DNI a aquest telèfon

* Totes les persones que realitzen aquesta acció, accepten la política de privacitat d'aquest Ajuntament. Es tracta d'un servei d'alertes en el qual no es contesten les interaccions i missatges que envien els usuaris

× Vols estar informat del que ocorre a Xàtiva?