Què és Reactivem Xàtiva?

IMAGEN_REACTIVEMXÀTIVA2
Reactivem Xàtiva és el Pla de Reactivació Social i Econòmica de la ciutat, desenvolupat per a ajudar a la ciutadania a fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia de la COVID-19.
Reactivem Xàtiva mobilitza 8 milions d’euros destinats a programes d’impuls econòmic, ajudes socials i d’ocupació i inversions estratègiques per a contribuir a l’activació de l’economia local.
Reactivem Xàtiva té una fulla de ruta clara, marcada per un pla director consensuat en un grup de treball amb participació de tots els grups polítics municipals, les forces sindicals majoritàries i les associacions empresarials de Xàtiva. Aquest pla director va ser aprovat pel plenari de l’Ajuntament de Xàtiva el 15 de maig de 2020.