Política de privacitat Whats’App

1. Responsable de la llista.

Òrgan responsable: Ajuntament de Xàtiva
Adreça física: Albereda de Jaume I, 35. 46800 – Xàtiva. CIF: P4614700E
Adreça electrònica: ciutada@xativa.es

2. Finalitat i usos.

El sistema d’alertes de l’Ajuntament de Xàtiva té per finalitat remetre notícies i informació útil en un grup de difusió, establint-se una comunicació unidireccional, a través dels serveis de missatgeria de WhatsApp, sobre qüestions d’actualitat que afecten la localitat en l’àmbit d’actuació de l’Administració local. Les persones subscrites rebran informació institucional i de servei públic, cultural, etc. No es podrà respondre missatges dels usuaris ni es visualitzarà la identitat ni els números dels usuaris del servei.

Aquest servei serà utilitzat també per a facilitar informació en temps real a la ciutadania en situacions d’alerta i per a funcions de protecció civil.

3. Alta de subscriptors.

L’alta es produeix mitjançant l’enviament d’un missatge de WhatsApp al número de telèfon 617 999 157 amb indicació del nom i dels cognoms de la persona que l’envia, i la inclusió d’aquest número en la llista de contactes mitjançant la paraula ALTA.

El canal ha sigut dissenyat per al seu ús per titulars legítims d’un compte de WhatsApp d’acord amb les seues condicions legals i les seues polítiques de privacitat (www.whatsapp.com/legal). WhatsApp Inc. (“WhatsApp”) ha obtingut la certificació del Marc de l’Escut de la Privacitat UE-EUA i del Marc de l’Escut de la Privacitat de Suïssa-EUA del Departament de Comerç dels Estats Units en allò que concerneix la recollida i el tractament de dades personals a la Unió Europea i Suïssa relacionades amb els productes i serveis oferits (Privacy Shield).

L’Ajuntament de Xàtiva no verifica la veracitat de la identitat de l’usuari i confia que aquest actua d’acord amb els termes i condicions del proveïdor de la missatgeria.

4. Tractament de la informació i seguretat.

La base jurídica per al tractament deriva del consentiment exprés prestat per l’usuari en realitzar l’acció de subscriure-s’hi mitjançant les instruccions indicades en el missatge anterior.

L’Ajuntament de Xàtiva utilitza les ferramentes de WhatsApp i no emmagatzema informació dels usuaris en els seus sistemes d’informació. Sense perjuí d’això, s’ha format el personal perquè respecte la privacitat dels usuaris i utilitze els sistemes de missatgeria amb garantia dels deures de secret i seguretat.

No existeix un termini límit en el període de conservació de les dades i les dades estan sempre en els sistemes de WhatsApp i, per tant, correspon al seu titular definir el període de conservació. El período d’accés pel nostre personal a les seues dades s’estendrà al temps en el qual l’usuari no cancel·le la seua subscripció al canal d’alertes.

Les dades no seran cedides o comunicades a terceres persones, excepte en els supòsits previstos, segons llei. No obstant això, les dades poden ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia móvil o a altres serveis tècnics a fi de prestar el suport necessari per a l’enviament de les comunicacions o notificacions

5. Drets de l’usuari.

En tot cas, l’usuari té dret a sol·licitar davant l’Ajuntament de Xàtiva l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i a la seua rectificació o supressió, o a la limitació del seu tractament, o a oposarse al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades dirigint-se al Registre d’Entrada de l’Ajuntament o Seu Electrònica.

L’usuari podrà retirar el consentiment en tot moment cancel·lant la seua subscripció: caldrà enviar un missatge al número de mòbil 617 999 157 amb indicació del nom i dels cognoms, i que desitja causar baixa en la nostra llista de difusió mitjançant la paraula BAIXA.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

6. Tutela dels drets.

D’acord amb la legislació vigent a Espanya, la tutela dels seus drets correspon a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

×

Si vols estar connectat només has de seguir els següents passos:

1. Agrega a la teua llista de contactes el número 617 999 157
2. Envia un missatge de Whatsapp amb la paraula ALTA Nom DNI a aquest telèfon

Totes les persones que realitzen aquesta acció, accepten la política de privacitat d'aquest Ajuntament. Es tracta d'un servei d'alertes en el qual no es contesten les interaccions i missatges que envien els usuaris.

×