Nou col·legi Pla Mesquita

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_PlaMesquita

Està en marxa la construcció del nou col·legi d’educació especial Pla de la Mesquita. Aquesta és l’actuació més important a Xàtiva del Pla Edificant impulsat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Es tracta de la construcció d’un complex de planta única, format per quatre blocs lineals, separats per patis longitudinals. El primer d’aquests blocs, més proper a la façana, acollirà l’accés al centre, l’administració i els serveis de rehabilitació i d’ell partiran els passadissos que connecten amb els altres tres blocs lineals, en els quals s’ubicaran les aules, els espais docents i el menjador. Entre la Ronda de la Vila i el nou col·legi es construirà una zona d’aparcament des de la qual ja s’accediria al CPEE Pla de la Mesquita, evitant així accessos directes al centre docent des d’una via ràpida. La inversió supera els 6 milions €. 

Nou pavelló Pilar Larriba Sala

ILUSTRACIÓ_PAVELLÓ

La principal novetat en matèria d’infraestructures esportives és la construcció del nou pavelló junt al Francisco Ballester. Les obres es troben en fase d’execució, amb un pressupost de més de dos milions d’euros. Duplicant l’espai del Francisco Ballester, es dóna resposta a la necessitat d’ampliar els espais per a entrenament a demanda dels clubs esportius de la ciutat, donada la saturació dels dos pavellons esportius municipals, als quals se suma aquesta nova infraestructura de més de 2.200 metres quadrats. 

Reforma glorieta José Espejo

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_GlorietaJose

Amb una inversió de 360.000 euros provinents de la Diputació de València, s’han iniciat les obres de construcció d’un parc infantil en la Glorieta de José Espejo. També es millorarà l’accessibilitat al jardí i es canviarà d’ubicació la font monumental, obra de l’escultor Francisco Bolinches en estil art decó, datada en 1946. S’instal·larà una zona reservada per a jocs infantils, amb uns 400 metres quadrats. Els jocs seran de fusta, formant tres grans estructures que permeten jocs diferents, complementades per dos jocs menuts per a xiquetes i xiquets de menor edat. Es diferenciaran tres àrees amb tres paviments: de cautxú, de terra estabilitzada i de gespa. Hi haurà dues torres comunicades per un pont penjant amb un tobogan i altres elements d’accés. L’últim gran element és un conjunt de tres gronxadors, incloent una cadira adaptada i un gronxador niu accessible. La bassa passarà a ser una font transitable. Estarà composta per sis sortidors que expulsaran aigua en forma de dolls verticals fins als dos metres d’alçada. Aquests sortidors incorporen la seua pròpia il·luminació led i constituirà un element atractiu, ornamental i lúdic, a més d’una millora de l’ambient per als dies calorosos d’estiu. Per últim, també es canviarà la distribució dels parterres, mantenint quasi intacte el que conté l’escultura del Taquígraf Martí però fent una obertura en el tancat que permeta la circulació al voltant del monument. Front a aquest parterre es mantindrà també una zona enjardinada, però oberta per a la lliure circulació, amb plantació de gespa, arbustos decoratius i manteniment de l’arbrat existent. La resta de zones enjardinades es transformaran en àrees de descans amb gespa.

Reparació depòsits Sant Josep

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_Deposits

Aquesta obra en execució consisteix, bàsicament, en la substitució de les conduccions principals en l’eixida dels dipòsits a la xarxa general. S’ha ampliat el túnel d’accés als dipòsits i s’impermeabilitzaran els dipòsits de distribució. La inversió supera els 150.000 €. 

Carril bici conexió via verda

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_CarrlBici

L’actuació es troba en fase d’execució. Té per objectiu connectar la via verda Carcaixent-Xàtiva amb l’estació de RENFE. Aquesta acció suposa la realització del tram urbà de la via verda al seu pas per Xàtiva, construint un carril bici des de les immediacions del camp municipal de futbol Paquito Coloma fins a l’estació, el que suposarà la urbanització d’alguns trams de la connexió del nucli urbà amb el polígon industrial. La inversió prevista és de 141.259 €. Pel que fa a la via verda Carcaixent-Xàtiva, de 16 km de recorregut, unirà les comarques de La Costera i la Ribera Alta, a través de paratges de gran valor paisatgístic. La inversió prevista és de 3.831.999 €. 

Pla de seguretat vies urbanes (Fase 6/7)

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_ViesUrrbanes

El Pla de Seguretat de Vies Urbanes té com a objectiu la millora de la il·luminació en els carrers de la ciutat. Aquestes millores consisteixen en la substitució de lluminàries que augmenten els nivells d’il·luminació existents en determinades vies de la ciutat, millorant d’aquesta forma la seguretat vial al casc urbà. Des de l’inici de l’anterior legislatura ja s’han completat set fases al nucli urbà de Xàtiva, a més de la completa renovació de l’enllumenat públic d’Annauir, Torre Lloris i Sorió. Per a la fase VIII, l’Ajuntament contempla una inversió de 160.000 €, continuant amb les tasques de substitució de les lluminàries i llums existents per altres de tecnologia led de major eficiència energètica. 

Pla de camins i vies

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_CamisViaries

De manera regular, amb fons de la Diputació de València, l’Ajuntament duu a terme tasques de manteniment de la xarxa viària, tant al nucli urbà com al terme municipal. Aquestes actuacions són necessàries, ja que els ferms acaben deteriorant-se per l’ús i pel pas del temps. El pla, que ja ha estat completament executat, ha suposat l’asfaltat de l’aparcament del cementeri municipal, l’aparcament intermodal junt al CRIS i el CEEM, de la carretera de pujada al castell, de l’avgda. Corts Valencianes o del carrer Sant Pasqual; junt amb actuacions de reparació en altres vies principals a Bixquert, com ara el camins de la Vallfarta, la Corona de l’Estrela o la Senda de les Olles, a més del camí de Carraixet. En aquesta ocasió, l’import de la inversió s’ha duplicat respecte a exercicis anteriors, arribant a superar els 264.000 €. 

Reparació Casa de la Llum i Cova Negra

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_Casallum

Com a conseqüència del temporal de pluges «Gloria», es va produir un corriment de terres enfront de l’edifici municipal de “La Casa de la Llum”. Degut als despreniments dels talussos, el canal que envolta les edificacions, va quedar soterrat. Gràcies a la intervenció de l’ajuntament es va reparar els desperfectes mitjançant l’execució de murs de formigó armat, amb 55 cm d’espessor, i altres obres accessòries per garantir l’estabilitat de l’entorn de la Casa de la Llum. A més a més, es va aprofitar l’actuació per al desbrossament i la neteja de la zona de pícnic i recreació, on es col·locaren cinc noves taules de huit places amb els seus corresponents bancs, en una zona d’uns 200 m2. La inversió va superar els 68.000€.

Reparació xarxa nº1 carrer Sant Pasqual

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_SantPascual

L’Ajuntament de Xàtiva ha dut a terme les obres de reparació de la xarxa número 1 d’aigua potable al carrer Sant Pasqual i al carrer Pujada de Bixquert. La intervenció va comptar amb un pressupost de 119.000 euros dels quals 62.600 euros van a càrrec de la subvenció inclosa al Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021 mentre que la resta (56.465,39 euros), són a càrrec del pressupost municipal.

La intervenció ha millorat el rendiment volumètric d’aquest sector d’aigua potable de la ciutat minimitzant el consum no registrat i adequant els materials de les canalitzacions a la normativa vigent. L’actuació va consistir en l’execució d’una conducció de fosa dúctil per calçada i voreres de la zona d’actuació, amb un traçat sensiblement paral·lel a la conducció actual, realitzant les connexions pertinents de les aigües de la xarxa de distribució. Així mateix, també es va procedir a la substitució de les escomeses existents, incrementant el nombre de vàlvules de seccionament en el tram afectat.

Accessibilitat a locals de bandes de música

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_BandesMusica

Les dues bandes de música de Xàtiva, La Nova i la Vella, desenvolupen la seua activitat en locals promoguts per la societat municipal Proexa S.A. Quasi dues dècades després de la seua construcció, els locals arrosseguen anomalies que dificulten l’activitat per a la qual varen ser destinats. El principal problema dels locals és l’evacuació, que requereix necessàriament d’una escala exterior que servisca a les dues bandes, però a més també es requereix la realització d’altres obres, de menor envergadura, però que també són necessàries per complir la normativa actual (modificació d’envans, col·locació de portes RF, ignifugació, revisió de instal·lacions de protecció). De les obres previstes en el projecte d’activitat, necessàries per que els locals complisquen les mesures correctores necessàries, l’Ajuntament ha assumit la realització l’escala exterior, el que suposa una inversió de 160.130 € que es troba en fase d’execució.

Obres de sonorització Gran Teatre

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_GranTeatre

L’Ajuntament de Xàtiva ha invertit 42.320 euros en la millora del sistema de sonorització del Gran Teatre de Xàtiva mitjançant la instal·lació d’un nou i actualitzat equip de so. Es tracta de la sonorització exterior a l’escenari per tal de millorar l’experiència del públic assistent, i atendre al mateix temps les demandes tècniques de les companyies, artistes i músics. El nou equip permet transmetre fidelment el so al públic de la sala, independentment de si es tracta de projectar diàlegs teatrals, actuacions musicals vídeos o qualsevol altre registre, així com també independentment de la quantitat de públic assistent sense que existisquen distorsions que afecten a la qualitat del so.

Ampliació de l'IES Josep de Ribera

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_JosepRibera

L’actuació consisteix en la construcció d’un nou aulari al complex de l’IES Josep de Ribera, degà dels instituts de la ciutat. La inversió s’aproxima als 1´5 milions d’euros i suposarà la construcció d’un edifici de tres plantes, amb 6 aules grans, 3 aules petites, serveis i una ampliació de l’actual menjador de l’institut. Serà un edifici lineal, de 787 metres quadrats en total, amb dos accessos des de l’exterior, que estarà connectat amb la resta del complexe per la seua planta superior i que limitarà amb el camp de futbol municipal La Murta. L’obra es troba en fase de licitació.

Projecte Centre Raimon Activitats Culturals

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_CentreRaimon

Raimon i Annalisa han llegat el seu patrimoni material i artístic a la ciutat de Xàtiva. Amb la finalitat de gestionar aquest valuós patrimoni, s’ha constituït la fundació que porta el seu nom i en la qual s’integren la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament de Xàtiva, a més dels propis patrons que representaran al cantautor. Aquesta fundació tindrà seu a Xàtiva i s’ubicarà al futur Centre Raimon i Annalisa d’Activitats Culturals (CRAC). La creació d’aquest centre comporta la rehabilitació integral de la part monumental del Reial Convent de Santa Clara, recuperant un element cabdal del patrimoni històric xativí i convertint-se en un focus d’activitat cultural i turística que dinamitzarà el nucli històric de la ciutat.

Amb una inversió prevista que s’acosta als 8 milions d’euros, el CRAC tindrà un auditori apte per a la representació musical de xicotet format i la celebració de conferències i altres activitats formatives (200-300 localitats), una sala d’assaig amb condicionament acústic, un espai expositiu permanent per exhibir les principals obres de la col·lecció de la Fundació, un altres espai expositiu modular per al desenvolupament de la programació cultural de la Fundació, un arxiu per als fons bibliogràfics de l’artista i les donacions, un Centre de Documentació que custodiarà la correspondència, els manuscrits i les imatges relacionades amb la vida i obra de Raimon; una cafeteria o restaurant, una botiga/llibreria, despatxos i zona d’administració i una sala de lectura/treball. Els arquitectes autors del projecte del CRAC són Ramón Esteve i Carlos Campos. Actualment estan duent-se a terme els preceptius treballs d’arqueologia.

Aparcament Hospital Lluis Alcanyís

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_AparcamentHospital

Aquesta obra, actualment en execució, ampliarà la capacitat d’estacionament del recinte hospitalari amb 168 noves places, 6 d’elles reservades per a persones amb mobilitat reduïda. El nou aparcament de l’Hospital Lluís Alcanyís cobreix una necessitat urgent per a un centre sanitari que dóna servei a més de 198.000 usuaris. L’obra farà més àgil l’accés a les distintes zones d’estacionament de l’hospital, gràcies a que el nou aparcament compta amb un accés directe pel Camí del Pintor que connecta amb el vial de servei de la CV-41. D’aquesta manera, es pacifica el trànsit en el recinte de l’hospital, mitjançant la disminució de la circulació de vehicles per la zona d’urgències. Les obres s’adjudicaren amb un pressupost de més de 184.000 € d’inversió. 

Reforma CEIP FP La Costera

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_LaCostera

La Conselleria d’Educació ha delegat a Xàtiva les competències per a la reforma integral del Centre de Formació Professional de la Costera, una obra dotada amb 1.461.036,96 euros. Entre les actuacions que es van a dur a terme es contempla la retirada i substitució de les cobertes de fibrociment, així com la substitució de fusteries exteriors i l’adequació de diversos tallers i aules de la planta baixa amb revestiments i substitució de les instal·lacions existents. També es produirà una notable millora pel que fa a l’accessibilitat al centre, assegurant una actuació completa que garantisca qualsevol itinerari accessible des dels accessos i patis fins als espais interiors de l’edifici. En aquest sentit, es millorarà la rampa de l’accés principal, s’habilitarà una entrada accessible per l’accés posterior, se salvaran els accessos a aules i tallers, i s’adaptarà l’accessibilitat als lavabos de la planta baixa, primera i segona planta. Entre altres millores, també es procedirà a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum amb compensació d’excedents, amb l’objectiu de reduir el consum energètic mitjançant energies renovables.

Centre de dia comarcal

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_CentreDia

La Generalitat Valenciana ha cedit la delegació de competències a Xàtiva per a la construcció del nou centre de dia comarcal per a persones amb diversitat funcional, emmarcat en el Pla Convivint d’Infraestructures de Serveis Socials. Aquest nou centre de dia es construirà junt a l’actual centre ocupacional d’Aspromivise i donarà servei a quaranta persones que en aquest moment no poden gaudir d’aquest recurs per no tindre plaça o han de desplaçar-se més de mitja hora al dia per poder tindre aquest servei. També comptarà amb el personal requerit per a la seua atenció: psicòleg, fisioterapeuta i set cuidadors i cuidadores. La inversió serà de 2,4 milions d’euros i el centre comptarà amb més de 1.000 metres quadrats, incloent entre els seus espais gimnàs, piscina per a hidroteràpia, diversos espais per a tallers i serveis, banys adaptats, despatxos, vestuaris, sala de juntes i menjador. Els espais s’organitzaran en una única planta i es prioritzarà la mobilitat de les persones usuàries.

Reforma col·legi Attilo Bruschetti

Ilustraciones_Xàtiva_22nov_AtilioBruscheti

L’objectiu d’aquesta inversió es relaciona amb la millora de les condicions d’habitabilitat i eficiència energètica del centre, principalment. Les millores que es duran a terme a l’Attilio Bruschetti abastaran tant l’edifici principal del col·legi com el secundari. A l’edifici principal s’instal·larà un ascensor per millorar l’accessibilitat a plantes superiors, es reformarà i ampliarà la cuina, es renovarà la instal·lació elèctrica, els paviments i la fusteria metàl·lica, i es col·locaran falsos sostres a totes les aules. Les actuacions que es duran a terme a l’edifici secundar són: reestructuració de la planta, reforma dels banys, renovació de la instal·lació elèctrica i de la fusteria metàl·lica, i la substitució de l’actual caldera de gasoil per una de gas. L’actuació compta amb un pressupost de 677.704,94 €.

×

Si vols estar connectat només has de seguir els següents passos:

1. Agrega a la teua llista de contactes el número 617 999 157

2. Envia un missatge de Whatsapp amb la paraula ALTA Nom DNI a aquest telèfon

* Totes les persones que realitzen aquesta acció, accepten la política de privacitat d'aquest Ajuntament. Es tracta d'un servei d'alertes en el qual no es contesten les interaccions i missatges que envien els usuaris

× Vols estar informat del que ocorre a Xàtiva?