Nou col·legi Pla Mesquita

Ilustraciones_Inversiones_Xàtiva_PlaMesquita

La construcció del nou col·legi d’educació especial Pla de la Mesquita és l’actuació més important a Xàtiva del Pla Edificant impulsat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Es tracta de la construcció d’un complex de planta única, format per quatre blocs lineals, separats per patis longitudinals. El primer d’aquests blocs, més proper a la façana, acollirà l’accés al centre, l’administració i els serveis de rehabilitació i d’ell partiran els passadissos que connecten amb els altres tres blocs lineals, en els quals s’ubicaran les aules, els espais docents i el menjador. Entre la Ronda de la Vila i el nou col·legi es construirà una zona d’aparcament des de la qual ja s’accediria al CPEE Pla de la Mesquita, evitant així accessos directes al centre docent des d’una via ràpida. La inversió supera els 6 milions €. Per a 2021, es preveu una anualitat de 3,3 milions €; per a 2022, 2,24 milions € i per a 2023, 480.000 €.

 

Desdoblament Pavelló Francisco Bataller

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Pavello (1)

La principal novetat en matèria d’infraestructures esportives és la consignació d’1,8 milions € per al desdoblament del pavelló esportiu, amb la construcció d’un nou recinte esportiu entre el pavelló Francisco Ballester i el solar del futur col·legi del Pla de la Mesquita, infraestructura que en 2021 rebrà 1.886.300 €. El projecte està enllestit i les obres es licitaran en breu. Es dóna resposta així a la necessitat d’ampliar els espais per a entrenament a demanda dels clubs esportius de la ciutat, donada la saturació dels dos pavellons esportius municipals existents en l’actualitat.

Ampliació de l'IES Josep de Ribera

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1 copia 13

L’actuació consisteix en la construcció d’un nou aulari al complex de l’IES Josep de Ribera, degà dels instituts de la ciutat. La inversió superarà els 1´25 milions d’euros i suposarà la construcció d’un edifici de tres plantes, amb 6 aules grans, 3 aules petites, serveis i una ampliació de l’actual menjador de l’institut. Serà un edifici lineal,  de 787 metres quadrats en total, amb dos accessos des de l’exterior, que estarà connectat amb la resta del complexe per la seua planta superior i que limitarà amb el camp de futbol municipal La Murta.

Reparació depòsits Sant Josep

Ilustraciones_Inversiones_Xàtiva_SanJosep

L’actuació a escometre consisteix, fonamentalment, en la substitució de les conduccions principals en l’eixida dels dipòsits a la xarxa general. A tal fi, serà necessari escometre l’ampliació del túnel d’accés als dipòsits, prèvia determinació dels resultats d’un imprescindible estudi geodèsic. Els treballs es completaran amb la impermeabilització dels depòsits de distribució. Per a finançar aquestes actuacions, es compta amb una inversió prevista de 50.000 € en 2021.

Carril bici conexió via verda

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1 copia

L’actuació té per objectiu connectar la via verda Carcaixent-Xàtiva amb l’estació de RENFE. Aquesta acció, que es preveu executar en 2021, suposa la realització del tram urbà de la via verda al seu pas per Xàtiva, construint un carril bici des de les immediacions del camp municipal de futbol Paquito Coloma fins a l’estació, el que suposarà la urbanització d’alguns trams de la connexió del nucli urbà amb el polígon industrial. La inversió prevista és de 141.259 €. Pel que fa a la via verda Carcaixent-Xàtiva, de 16 km de recorregut, unirà les comarques de La Costera i la Ribera Alta, a través de paratges de gran valor paisatgístic. La inversió prevista és de 3.831.999 €.

Pla de seguretat vies urbanes (Fase 6/7)

Ilustraciones_Inversiones_Xàtiva_ViesUrbanes (1)

El Pla de Seguretat de Vies Urbanes té com a objectiu la millora de la il·luminació en els carrers de la ciutat. Aquestes millores consisteixen en la substitució de lluminàries que augmenten els nivells d’il·luminació existents en determinades vies de la ciutat, millorant d’aquesta forma la seguretat vial al casc urbà. Des de l’inici de l’anterior legislatura ja s’han completat cinc fases al nucli urbà de Xàtiva, a més de la completa renovació de l’enllumenat públic d’Annauir, Torre Lloris i Sorió. Per a les fases VI i VII, l’Ajuntament contempla una inversió de 289.000€ en 2021, continuant amb les tasques de substitució de les lluminàries i llums existents per altres de tecnologia led de major eficiència energètica.

Pla de camins i vies

Ilustraciones_Inversiones_Xàtiva_PlaCamins

De manera regular, amb fons de la Diputació de València, l’Ajuntament duu a terme tasques de manteniment de la xarxa viària, tant al nucli urbà com al terme municipal. Aquestes actuacions són necessàries, ja que els ferms acaben deteriorant-se per l’ús i pel pas del temps. El pla contempla intervencions a llocs com ara l’aparcament del cementeri municipal, la carretera de pujada al castell, l’avgda. Corts Valencianes; altres vies principals a Bixquert, com ara el camins de la Vallfarta, la Corona de l’Estrela o la Senda de les Olles, a més del camí de Carraixet. En aquesta ocasió, l’import de la inversió prevista es duplica respecta a exercicis anteriors, arribant a superar els 264.000 €.

Reparació Casa de la Llum i Cova Negra

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1 copia 6 (1)

Com a conseqüència dels darrers temporals de pluges i vent, es va produir un corriment de terres enfront de l’edifici municipal de “La Casa de la Llum”. Degut als despreniments dels talussos, el canal que envolta les edificacions, va quedar soterrat. L’objecte de la intervenció serà la definició tècnica i la valoració econòmica de les obres necessàries per a l’execució de murs de formigó armat i les obres accessòries per garantir l’estabilitat de l’entorn de la Casa de la Llum. A més, s’aprofitarà la intervenció per millorar els equipaments de senyalètica i mobiliari urbà de la Cova Negra. La inversió superarà els 47.000€ en 2021.

Reparació xarxa nº1 carrer Sant Pasqual

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1 copia 9 (1)

L’actuació que es pretén escometre consistiria en l’execució d’una conducció de fosa dúctil de 80 mm i 150 mm de diàmetre nominal, respectivament, per calçada i voreres de la zona d’actuació, amb un traçat sensiblement paral·lel a la conducció actual realitzant les connexions pertinents aigües amunt i a baix de la xarxa de distribució. Així mateix es procedirà a substituir la totalitat de les escomeses existents les vàlvules de seccionament en el tram afectat. La intervenció compta amb una inversió de 115.000 € en 2021.

Accessibilitat a locals de bandes de música

Ilustraciones_Inversiones_Xàtiva_Musica

Les dues bandes de música de Xàtiva, La Nova i la Vella, desenvolupen la seua activitat en locals promoguts per la societat municipal Proexa S.A. Quinze anys després de la seua construcció, els locals arrosseguen anomalies que dificulten l’activitat per a la qual varen ser destinats. El principal problema dels locals és l’evacuació, que requereix necessàriament d’una escala exterior que servisca a les dues bandes, però a més també es requereix la realització d’altres obres, de menor envergadura, però que també són necessàries per complir la normativa actual (modificació d’envans, col·locació de portes RF, ignifugació, revisió de instal·lacions de protecció). De les obres previstes en el projecte d’activitat, necessàries per que els locals complisquen les mesures correctores necessàries, l’Ajuntament assumirà la realització l’escala exterior, el que suposarà una inversió de 160.130 € que es durà a terme en 2021.

Obres de sonorització Gran Teatre

Ilustraciones_Inversiones_Xàtiva_GranTeatre (1)

Després d’anys de funcionament, s’ha pogut comprovar la necessitat de millores en l’equipament d’aquesta important instal·lació cultural per a augmentar les seues prestacions i donar resposta als distints gèneres d’espectacles que s’hi programen. En aquest cas, la inversió contempla la instal·lació d’un nou sistema de so per a la zona de públic (platea, amfiteatre i llotges) per poder atendre els requeriments tècnics dels espectacles, especialment pel que fa al cas dels concerts de música. La inversió serà de 42.230€ i es durà a terme en 2021.

Reforma glorieta José Espejo

Ilustraciones_Inversiones_Xàtiva_JoseEspejo

Autèntic pulmó de l centre de la ciutat, la Glorieta de José Espejo és un espai vinculat sentimentalment a la memòria col·lectiva de la capital de La Costera. Un espaiós jardí que uneix dues artèries de la ciutat com són l’Albereda Jaume I i l’avinguda República Argentina. L’actuació pretén potenciar el gaudi d’aquest espai per part de la ciutadania, equipant-lo amb la construcció d’una zona de jocs infantils singular i altres equipaments de mobiliari urbà, que facilite l’ús per part de públic familiar i recupere aquest indret per a al veïnat de la zona centre. La inversió serà de 203.610,89 € i es durà a terme en 2021.

Projecte Centre Raimon Activitats Culturals

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1 copia 2

Raimon i Annalisa tenen previst llegar el seu patrimoni material i artístic a la ciutat de Xàtiva. Amb la finalitat de gestionar aquest valuós patrimoni, s’ha constituït la fundació que porta el seu nom i en la qual s’integren la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament de Xàtiva, a més dels propis patrons que representaran al cantautor.

 

Aquesta fundació tindrà seu a Xàtiva i s’ubicarà al futur Centre Raimon i Annalisa d’Activitats Culturals (CRAC). La creació d’aquest centre comporta la rehabilitació integral de la part monumental del Reial Convent de Santa Clara, recuperant un element cabdal del patrimoni històric xativí i convertint-se en un focus d’activitat cultural i turística que dinamitzarà el nucli històric de la ciutat.

 

Per tal de dissenyar el CRAC, s’han destinat 500.000 € a un concurs internacional d’arquitectes que crearan un centre de projecció internacional a Xàtiva que aculla l’obra pròpia del cantautor, així com les col·leccions pictòrica, bibliogràfica, sonora i documental, i la difonga amb caràcter permanent.

 

Entre els espais destinats a l’edifici que s’hauran de plantejar es troben un auditori apte per a la representació musical de xicotet format i la celebració de conferències i altres activitats formatives (200-300 localitats), una sala d’assaig equipada acústicament, espai expositiu permanent per exhibir les principals obres de la col·lecció de la Fundació, espai expositiu modular per al desenvolupament de la programació cultural de la Fundació, arxiu per als fons bibliogràfics de l’artista i les donacions, un Centre de Documentació que custodiarà la correspondència, els manuscrits i les imatges relacionades amb la vida i obra de Raimon; una cafeteria o restaurant, una botiga/llibreria, despatxos i zona d’administració i una sala de lectura/treball. S’estima que la inversió global per a la construcció del CRAC rondarà els 7 milions €.

Aparcament Hospital Lluis Alcanyís

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1 copia 30

L’ampliació de l’aparcament de l’hospital Lluís Alcanyís és una necessitat. El nombre d’usuaris assignat a l’hospital s’aproxima als 198.000. Actualment, la capacitat del recinte és d’unes 800 places, el que contrasta amb el flux diari de vehicles de treballadors (que és de 1.100), als que cal sumar-li les consultes externes així com els vehicles dels pacients ingressats, familiars i visites. La parcel·la sobre la que s’efectuarà l’ampliació és la 176 del polígon 35 del cadastre immobiliari rústic de Xàtiva, de 4.551 metres quadrats i annexa a l’Hospital Lluís Alcanyís. Es troba situada entre l’aparcament de la part de darrere de l’hospital i el Camí del Pintor. La parcel·la va ser adquirida per l’Ajuntament en 2018. La inversió de 120.000€ permetrà l’obertura d’un nou accés a la zona d’aparcament de la part darrera de l’hospital i evitant així haver de travessar la zona d’urgències per tal de poder arribar al segon pàrquing.

Reforma CEIP FP La Costera

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1 copia 15

Una de les principals inversions del Pla Edificant a Xàtiva, la reforma del CEIP FP la Costera destaca per la substitució de les cobertes executades amb plaques de fibrociment, eliminant així la perillositat que representa l’amiant. A més a més, es duran a terme millores en l’accessibilitat de l’entrada principal, la substitució de les fusteries exteriors, l’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i l’adequació de la vorera perimetral de la façana nord. La inversió prevista se situa en 1.138.669 €. A l’espera de la delegació de competències per part de la Conselleria d’Educació, es planifica aquesta inversió per 2022.

Centre de dia comarcal

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1

Aquesta inversió contempla la construcció d’un nou centre de dia per a persones amb diversitat funcional i necessitats assistencials concretes. Aquest centre vindrà a donar resposta a una reivindicació històrica d’aquest col·lectiu de persones. Està previst que el centre preste servei a persones usuàries de tota la comarca de La Costera. L’edifici es construirà en terrenys dotacionals de titularitat municipal al carrer Forn del Vidre, junt a l’actual centre ocupacional que gestiona Aspromivise. L’elecció de l’espai respon a la necessitat d’un plantejament d’assistència integral i vinculada amb l’equipament existent. La redacció del projecte del nou centre de dia comarcal està dotada amb més de 55.000 € i es durà a terme en 2021. S’estima una inversió total superior als 2 milions €, amb recursos econòmics de la Generalitat Valenciana.

Reforma col·legi Attilo Bruschetti

OKIlustraciones_Inversiones_Xàtiva_Mesa de trabajo 1 copia 14

L’objectiu d’aquesta inversió es relaciona amb la millora de les condicions d’habitabilitat i eficiència energètica del centre, principalment. Les millores que es duran a terme a l’Attilio Bruschetti abastaran tant l’edifici principal del col·legi com el secundari. A l’edifici principal s’instal·larà un ascensor per millorar l’accessibilitat a plantes superiors, es reformarà i ampliarà la cuina, es renovarà la instal·lació elèctrica, els paviments i la fusteria metàl·lica, i es col·locaran falsos sostres a totes les aules. Les actuacions que es duran a terme a l’edifici secundar són: reestructuració de la planta, reforma dels banys, renovació de la instal·lació elèctrica i de la fusteria metàl·lica, i la substitució de l’actual caldera de gasoil per una de gas. Entre 2021 i 2022, s’invertirà un total de 677.704,94 €.

×

Si vols estar connectat només has de seguir els següents passos:

1. Agrega a la teua llista de contactes el número 617 999 157

2. Envia un missatge de Whatsapp amb la paraula ALTA Nom DNI a aquest telèfon

* Totes les persones que realitzen aquesta acció, accepten la política de privacitat d'aquest Ajuntament. Es tracta d'un servei d'alertes en el qual no es contesten les interaccions i missatges que envien els usuaris

× Vols estar informat del que ocorre a Xàtiva?